Керівництво для авторів

Шановні колеги!
Редколегія «Вісника Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини» оголошує набір статей у дев’ятий випуск журналу (2017 р.). Вісник (ІSSN 2409-9228) включений у перелік спеціалізованих фахових видань (додаток 9 до наказу МОН України від 09.03.2016р. № 241), входить до 10-ти наукометричних баз даних (у т.ч. Copernicus).
Оригінальні статті на українській, російській та англійській мовах приймаються до 20 лютого 2017 р. на електронну адресу: int_finance@i.ua або odzyad@ua.fm.

Інформаційний лист додається.
Завжди раді співробітництву!
Будемо вдячні за поширення інформації серед зацікавлених осіб!

З повагою,
редколегія Вісника,
відповідальний секретар,
Дзяд Олена Василівна
+38 (067) 956 76 30