DzyadО. і Andrukhiv, E. (2019) ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛІТИК УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС, Вісник Дніпровського університету. Серія Світове господарство і міжнародні економічні відносини, 26(10), pp 17-27. doi: 10.15421/181802.