Вплив глобалізації на формування фінансових ринків

  • Olga D. Trifonova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара http://orcid.org/0000-0002-1409-2570
Ключові слова: глобалізація, інтернаціоналізація, транснаціоналізація, технологічні уклади, фінансовий ринок, фінансові інструменти, світове господарство

Анотація

Досліджено вплив глобалізації на формування та функціонування фінансових ринків. Проведено аналіз феномену глобалізації як фактора загальносвітового посилення відкритості та взаємозалежності країн, регіонів, підприємств. Виявлено взаємодію процесів інтернаціоналізації та транснаціоналізації світової економіки та трансформації фінансових ринків. Визначено позитивний та негативний вплив глобалізації на фінансові ринки.

Посилання

Хрупов, Є. Стратегія виходу українських компаній на міжнародний ринок капіталів у контексті глобалізаційних процесів [Текст] / Є. Хрупов // Тенденції розвитку національних фінансових систем за умов глобалізації: зб. матеріалів II Міжнар. наук.-експерт. симп. – круглого столу УДУФМТ, 29 листоп. 2007 р. – К.: УДУФМТ, 2007. – С. 431-441.

Гапоненко, А. Л. Глобализация и информатизация экономики [Текст] / А. Л. Гапоненко // Политико-экономические системы мира. – С.Пб.: Мысль, 2008. – С. 12-17.

Максимова, М. Проблемы стабильности мировой экономики [Текст] / М.Максимова // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2004. –№ 9. – С. 3-18.

Стукало, Н. В. Глобалізація світогосподарського розвитку: CUI BONO? [Текст] / Н.В.Стукало [та ін.]. – Д. : Інновація, 2013. – 324 с.

Левчаев, П. А. Постиндустриальная экономика: финансовые аспекты [Электронный ресурс] / П. А. Левчаев. – Режим доступа: http://www.finansy.ru/st/post_1289804104.html. – Загл. с экрана.

Штанько, О. Д. Формування фондових ринків в умовах глобальної конкуренції [Текст] / О. Д. Штанько // Зовнішня торгівля. Екон. безпека. – 2011.– №6. – С. 35–41.

Борисов, С. М. Мировая экономическая и валютная ситуация в 90-х годах [Текст]: Стат. обозрение / С. М. Борисов // Деньги и кредит. –1998. –№ 5. – С.62–75.

Казакова, Т. П. Региональная интеграция стран в условиях глобализации [Текст] / Т. П. Казакова // Сиб. финанс. школа. – 2004. – № 3. – С.2-5.

Литовченко, С. Экономики всех стран соединяйтесь? [Текст] / С.Литовченко// Деловые люди. – 2002. – №138. – С. 54–57.

Буковинський, М. Г. Біржові трансформації ринку [Текст]: монографія / М. Г. Буковинський. – К. : Основи, 1997. – 220 с.

Porat, M. The Information Ekonomy: Soureces and Methods for Measuring the Primary Information Sectors (Detailed Industry Reports) [Electronic resource] / M. Porat. – Washington, Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, D. C. 20402, 1997. – 210 p. – Режим доступу: http://www.eric.ed.gov/ – Title from the screen.

Опубліковано
2016-02-03