Особливості аналізу сучасних обмежень світової торгівлі

  • Nataliya О. Кrasnikova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара http://orcid.org/0000-0002-6484-2050
Ключові слова: кризовий протекціонізм, транспортні витрати, тарифні та нетарифні інструменти, світовий експорт, світовий ВВП, СОТ, міжнародна торгівля

Анотація

Проведено аналіз спаду світового експорту та методів оцінки обмежень розвитку світової торгівлі.  Визначено зміни у структурі та динаміці післякризової торгівлі. Встановлено основні тенденції у змінах транспортних витрат і застосуванні нетарифних інструментів регулювання міжнародної торгівлі.

Посилання

Краснікова, Н. О. Особливості сучасного кризового протекціонізму [Текст] / Н. О. Краснікова // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 2013. – Т.21. – № 10/2. – С. 55–61.

Офіційний сайт конференції ООН з торгівлі та розвитку ЮНКТАД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ tdr2015_en.pdf. – Заголовок з екрана.

Allen, М. Review of the IMF’s Trade Restrictiveness Index / M. Allen [Electronic resource]. – Access mode: http://www.imf.org/external/np/pp/ eng/2005/021405r.htm. – Title from the screen.

Anderson, J. The Mercantilist index of trade policy [Electronic resource] / J. Anderson, P. Neary // International Economic Review. – 2003. – №44(2). – Р. 627-649 – Access mode: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2354.t01-1-00083/abstract. – Title from the screen.

Baier, S. L. The Growth of World Trade: Tariffs, Transport Costs, and Income Similarity [Text] / S. L. Baier, J. H. Bergstrand // Journal of International Economics LIII. – 2001. – P. 1–27.

Bhagwati, J. Protectionism [Text] / J. Bhagwati. – Cambridge, Mass. : MIT Press, 1988. – P. 35.

Cline, W. R. Enhancing the IMF’s Index of Trade Restrictiveness [Electronic resource] / William R. Cline // Washington: Center for Global Development. – 2003. – Access mode: http://www.cgdev.org/files/2777_file_cgd_ wp014.pdf. – Title from the screen.

Estevadeordal, A. The rise and fall of world trade, 1870–1939 [Electronic resource] / A. Estevadeordal, B. Frantz, A. M. Taylor // Working Paper 9318. – 2002. – Access mode: http://www.nber.org/papers/w9318. – Title from the screen.

Findlay, R. Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium 1939 [Text] / R. Findlay, K. O’Rourke // Princeton (NJ). – Oxford: Princeton Univ. Press. – 2007. – Р. 408–412.

Hummels, D. L. Transportation Costs and International Trade in the Second Era of Globalization [Electronic resource] / D. L. Hummels // The School of ecomonics. – 2011. – 7.– P. 161-190. – Access mode: http://www.seinst.ru/page386/. – Title from the screen.

Hiau, L. K. Estimating Trade Restrictiveness Indices Estimating [Electronic resource] / L. K. Hiau, A. Nicita, M. Olarreaga // World Bank Policy Research Working Paper 3840. – 2006. – February. – Access mode: http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/ 2006/01/31/000016406_20060131161106/Rendered/PDF/wps3840.pdf. – Title from the screen.

International Trade Statistics 2015 [Electronic resource] // Документ СОT. – 2015. – Access mode: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its15_appendix_e.htm. – Title from the screen.

Mansfield, E. D. The Political Economy of Nontariff Barriers: A Cross-National Analysis [Text] / E. D. Mansfield, M. L. Busch // Intern. Organization. – 1995. – 49 (4). – P. 739–740.

Reviw of maritime transport 2015 [Electronic resource]. – Access mode: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf. – Title from the screen.

The 18th GTA Report [Electronic resource]. – Access mode: http://www.globaltradealert.org/sites/default/files/GTA18%20The%20Tide%20Turns.pdf. – Title from the screen.

Опубліковано
2016-02-25