Концептуальні засади глобальних міст: наукові підходи до визначення сутності

Ключові слова: глобальне місто, категорія, концептуальні підходи, економічний підхід, політичний підхід, ідеологічний підхід, процесійний підхід, логістичний підхід, системний підхід

Анотація

Систематизовано концептуальні підходи до визначення сутності глобального міста, які базуються на економічному, політичному, ідеологічному, процесійному та логістичному поглядах. Запропоновано розглядати сутність глобального міста з позиції системного підходу, що дозволяє, з одного боку, визначити його роль у мегасистемі, а з іншого – виділити елементи, які сприяють ефективному функціонуванню глобальних міст у сучасній світовій економіці.

Посилання

Castells, M. (1989). The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring and the Urban-Regional Process. Oxford.

Cohen, R. B. (1981). The new international division of labour, multinational corporations and urban hierarchy. Urbanization and Urban Planning in Capitalist Society. Methuen, New York and London, 287–315.

Friedmann, J. (1986). The world city hypothesis. Development and Change, 17, 69–83.

Friedmann, J., Wolff, G. (1982). World city formation: an agenda for research and action. International Journal of Urban and Regional Research, 6(3), 309–44.

Hall, P. (1984). The World Cities. World University Library, London, 3rd ed.

Heenan, D. A. (1977). Global cities of tomorrow. Harvard Business Review, 55, 79–92.

Hymer, S. (1972). The multinational corporation and the law of uneven development, in Bhagwati J ed. Economics and World Order. Macmillan, London, 113–40.

Lefebvre, H. (2009). The urban revolution. University of Minnesota Press, Minneapolis.

Renn, A. M. (2012). What is a Global City? New Geography. [online] Available at: http://www.newgeography.com/content/003292-what-is-a-global-city.

Sassen, S. (2001). The Global City: New York, London, Tokyo. Revised edition. Princeton University Press, Princeton.

Smith, R. G. (2014). Beyond the Global City Concept and the Myth of "Command and Control". International Journal of Urban and Regional Research, 38 (1), 98-115.

Taylor, P. J. (2001). Specification of the World City Network. Geographical Analysis, 33(2), 181–94.

Taylor, P. J. (2004). World city network: a global urban analysis. Routledge, London.

Brenner, N., Keil, R. First published 2006 by Routledge. The global cities reader. Urban reader series. [online] Available at: http://www.loc.gov/catdir/toc/ ecip0510/2005009601.html.

The World According to GaWC. 2012. [online] Available at: http://www.lboro.ac.uk/gawc/gawcworlds.html.

Опубліковано
2017-01-30