Досвід переходу сільського господарства Бразилії на засади сталого розвитку

  • O. О. Vozniuk Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Оlena V. Dzyad Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара http://orcid.org/0000-0002-0869-599X
Ключові слова: сільське господарство, сталий розвиток, державна сільськогосподарська політика, фінансові інструменти підтримки, Бразилія.

Анотація

Охарактеризовано динаміку та структуру виробництва й споживання, зовнішню торгівлю сільськогосподарськими товарами Бразилії. Встановлено напрями позитивних зрушень у сільському господарстві в контексті переходу на засади сталого розвитку. Систематизовано механізми, програми та інструменти державної сільськогосподарської політики та обґрунтовано їх комплексний і системний характер.  

Посилання

Савельева, А. В. Бразилия на мировом рынке продовольствия [Текст] / А.В.Савельева // Латинская Америка. – 2012. – №10. – С. 28-37.

Панков, О. І. Сталий розвиток у сільському господарстві / О. І. Панков // Ефективна економіка. – 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=750. – Заголовок з екрана.

Андрійчук, В. Г. Економіка аграрних підприємств. Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. [Текст] / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

Офіційний сайт Світового Банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/. – Заголовок з екрана.

OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024. – OECD/FAO. – 2015. – 148 c.

Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Brazil. OECD Food and Agricultural Reviews. – OECD. – 2015. – 138 c.

Офіційний сайт Міністерства сільського господарства Бразилії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agricultura.gov.br/ministerio/ gestao-estrategica/valor-bruto-da-producao. – Заголовок з екрана.

Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2015. – OECD. – 2015. – 298 c.

Медушевский, Н. А. Бразилия [Текст] / Н. А. Медушевский // Вестник международных организаций. – 2012. – Вип. 4 (39). – С. 33-58.

Опубліковано
2016-01-28