Відповідальний редактор, член редакційної колегії

д.е.н., доц. О .А. Джусов (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);

Заступник відповідального редактора, член редакційної колегії:

канд. психол. наук, доц. О. П. Крупський (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);

Відповідальний секретар, член редакційної колегії:

к.е.н., доц., О.В. Дзяд  (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);

Члени реакційної колегії:

д.е.н,  проф. О. В. Каховська (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);

д.е.н., доц.   С. Е. Сардак (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);

 

к.е.н., доц. Н. О. Краснікова (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна);

д.е.н., проф. М. І. Макаренко (Українська академія банківської справи національного банку України, Україна);

проф. Фолькер Толкмитт (Університет прикладних наук м. Міттвайда, Німеччина);

проф. Жанета Озолина, (Латвійський університет, м. Рига, Латвія);

проф. Ауде Мерлин, (Вільний університет Брюсселя (м. Брюссель, Бельгія);

проф. Георгій Бода, (Корвініус університет м. Будапешт, Угорщина);

проф. Константинос Самиотис (Університет Рохемптон, м. Лондон, Великобританія).