Поточний номер

Том 26 № 10 (2018): Visnyk of Dnipro University. Ser. World Economy and International Economic Relations
Опубліковано: 2019-03-11

Статті

Переглянути всі випуски

Вісник ДНУ. Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» містить результати наукових досліджень провідних фахівців, науковців, здобувачів наукових ступенів та звань з питань сучасного розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин, місця та перспектив держав на світових ринках товарів, послуг, факторів виробництва, впливу та наслідків глобалізації для їх розвитку, шляхів і прогнозів розвитку міжнародної економічної системи. 

Заснований у 2009 р. (свідоцтво про державну реєстрацію КВ №23165-13005ПР від 08.02.2018 р.).
ISSN 2409-9228 
Проблематика: світове господарство і міжнародні економічні відносини
Галузь науки: економічні науки
Видається: українською, російською, англійською мовами 

Періодичність: 1 раз на рік

Key title: Вісник Дніпропетровського університету. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Abbreviated key title: Vìsn. Dnìpropetr. Unìv.  Inter.  Econom.  Relations

Parallel title: Visnyk of Dnipropetrovsk University. World Economy and International Economic Relations

Variant title: Visny`k Dnipropetrovs`kogo Universy`tetu. Svitove Gospodarstvo i Mizhnarodni Ekonomichni Vidnosy`ny`